Kancelaria Adwokacka Dorota Horowska

ul. Grunwaldzka 11, 32-500 Chrzanów

Zasady ustalania wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ( honorarium ) oparte  jest  na  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, może uwzględniać   również   w   razie   konieczności   diety,   noclegi,   przejazdy   i   inne   koszty   i  wydatki związane  z wykonaniem zlecenia, w tym opłaty za terminy czynności procesowych, w szczególności w sprawach karnych, i jest ono ustalane indywidualnie z  klientem,  w   treści umowy, w zależności od  charakteru,  skomplikowania  i  zakresu  przedmiotowej  sprawy.

Umowa  z  klientem  może  także  przewidywać  dodatkowe wynagrodzenie, wynikające ze sposobu  lub  efektu  zakończenia  sprawy,  czynności  lub  postępowania - w  ramach umowy zlecenia.

Przyjęcie   zlecenia   do   wykonania   uzależnione   jest    od    czasowych   możliwości  jego  wykonania   przez   Kancelarię   ( wolnych terminów ).